Η καλλιέργεια του αμπελιούείναι μαρτυρημένηστηνΠιερία από την αρχαιότητα ακόμη.Σε ανασκαφέςέχουν βρεθείδεκάδεςαρχαία αμπελουργικάεργαλεία, όπωςτοδικέλι, ένα δρεπανόσχημο μαχαίρι-κλαδευτήρι και άλλα.Αξιοσημείωτοείναι τογεγονόςότιτοσχήμα πολλών από αυτάδενέχει αλλάξειμέχρισήμερα.Μάλιστα, ένα από τα σημαντικότερα οικήματα που βρέθηκαν στοΔίονείναι η «Μεγάλη ΈπαυλητουΔιονύσου», πουχρονολογείται το 200 μ.Χ. και πουονομάστηκεέτσιεξαιτίας της υπέροχηςψηφιδωτής παράστασηςτουθεούΔιονύσου, εμβαδού 100 τ.μ.,που απεικονίζειτονίδιοτονθεότουκρασιού.