Από τη Θράκη λέγεται ότι είναι η καταγωγή του Διόνυσου, ο οποίος προφανώς πέρασε από την Πιερία για να κατεβεί στη Νότια Ελλάδα. Παρά το ότι ο Διόνυσος δεν συγκαταλεγόταν στους12 Ολύμπιους θεούς, λατρευόταν εξίσου με αυτούς, εξαιτίας της σημασίας που έδιναν οι αρχαίοι στην παραγωγή του κρασιού και στον ρόλο που αυτό έπαιζε στην καθημερινότητά τους.