Ο ρόλοςτουκρασιούστηνελληνική παράδοσηδενσταμάτησεμετοτέλοςτης αρχαιότητας, αλλάσυνεχίζεται από τότεστα βυζαντινά και στα νεότερα χρόνια.Ενδεικτικόςείναι όχιμόνο ο ρόλοςτουκρασιούστηχριστιανική παράδοση αλλά και στηνεότερη καθημερινήζωήτουΈλληνα.Κρασί για τη Θεία Κοινωνία, κρασί στο μυστήριο του γάμου, κρασί συνοδεύει τον νεκρό στην τελευταία του κατοικία – κρασί όμως και σε κάθε γλέντι, σε κάθε αντάμωμα, μαζί με το φαγητό, με τον μεζέ, ακόμη και με το πιο πρόχειρο προσφάγι στο χωράφι…
Αποδεικνύεται λοιπόνότι η περιοχήείχεμια ιδιαίτερησχέσημετοκρασί από την αρχαιότητα μέχρισήμερα, εξαιτίας και τωνστοιχείων πουδίνειτομικροκλίμα της περιοχήςστην παραγωγήτουκρασιού.Αυτήτην παράδοσησυνεχίζειτοΚτήμα Κούρτη, όπουη βιολογική καλλιέργεια και η οινοποίησημεσύγχρονεςμεθόδουςσυνδυάζονται μετομοναδικόμικροκλίμα της περιοχής.